Doklady, které potřebujete k prodeji

 

Soukromá osoba

 • Občanský průkaz
 • Druhý doklad totožnosti (pas, řidičský průkaz)
 • Notářsky ověřené plné moci
 • Velký technický průkaz
 • Zelená karta od pojištění

 

Fyzická osoba/živnostník

 • Občanský průkaz
 • Živnostenský list
 • Osvědčení o registraci DPH (jste-li plátcem DPH)
 • Notářsky ověřené plné moci
 • Velký technický průkaz
 • Zelená karta od pojištění

 

Právnická osoba

 • Občanský průkaz oprávněné osoby
 • Notářsky ověřené plné moci
 • Kopie živnostenského listu
 • Osvědčení o registraci DPH (jste-li plátcem DPH)
 • Velký technický průkaz
 • Zelená karta od pojištění

 

Cizinec

 • Pas
 • Povolení k trvalému pobytu
 • V případě živnostníka/právnické osoby další požadavky viz výše
 • Notářsky ověřené plné moci
 • Velký technický průkaz
 • Zelená karta od pojištění