Osobní údaje a ochrana osobních dat

Podmínky správce při nakládání s osobními údaji a ochrana osobních dat

 

Společnost Auto Diskont s.r.o., jako provozovatel serveru www.auto-diskont.cz, vám tímto oznamuje a současně se zavazuje k níže uvedenému.


Vážíme si vaší důvěry a respektujeme vaše soukromí. Chceme vám nabídnout profesionální a hodnotné služby, a proto potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím zejména důsledným dodržování zákona č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.


Společnost Auto Diskont s.r.o. vystupuje při zpracování osobních údajů jako jejich správce, dále jen „správce“.


Tyto podmínky se vztahují na nakládání s osobními údaji následujícího okruhu subjektů:

  • uživatelů webových stránek správce
  • klientů využívajících bezplatnou linku správce
  • zákazníků, kteří vstoupili do smluvního vztahu se správcem
  • uchazečů o zaměstnání ve společnosti správce


 

Údaje, které zadáváte při registraci


Jako zájemce o koupi či prodej vozu nebo jeho ocenění, případně jako zájemce o zaměstnání, musíte při své registraci uvést následující údaje. Jste-li fyzická osoba, jsou to tyto:

 

  • jméno a příjmení
  • úplná poštovní adresa
  • telefonické a e-mailové spojení


Tyto informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci. Používáme je zejména k navázání a následné komunikaci s vámi.

 

Účel uchovávání a zpracování osobních údajů


Vaše údaje uchováváme za účelem jejich zanesení do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či k zasílání marketingových nabídek společnosti správce a jeho partnerských společností. Uchazeči o zaměstnání souhlasí se zpracováním a uchováním veškerých osobních a citlivých údajů uvedených v zaslaném životopise, a to za účelem jejich zanesení do databáze správce jako potenciálního zaměstnavatele a dalšího nabízení vhodného zaměstnání uchazeči.

 

Doba trvání souhlasu, odvolání souhlasu, právo přístupu


Váš souhlas je poskytován na dobu neurčitou až do jeho odvolání. Pokud se kdykoliv rozhodnete a budete chtít svůj souhlas odvolat, stačí, když nám napíšete své písemné odvolání na adresu Auto Diskont s.r.o., Černovická 1183/38, Brno. Jako subjekt poskytnutých údajů máte právo přístupu k osobním údajům. Správce je povinen vám kdykoliv na vaši žádost sdělit informaci o osobních údajích o vás zpracovávaných. Jako subjekt poskytnutých údajů máte i další práva v rozsahu stanoveném § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Shrnutí


Server www.auto-diskont.cz si váží vaší důvěry a chrání vaše soukromá data před zneužitím. Vaše údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Tyto informace shromažďujeme pro vlastní účely, abychom zkvalitnili své služby a mohli vám nabídnout co možná nejlepší servis. Neposkytujeme je třetím stranám s výjimkou partnerských společností správce, které jsou s osobou správce majetkově či personálně spojené.

 

Váš souhlas


Používáním formulářů na internetových stránkách www.auto-diskont.cz dobrovolně souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás, přičemž pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány, takže budete mít možnost se o nich dozvědět.


Auto Diskont s.r.o.